Hoe voorkom ik COPD2020-12-08T20:14:19+01:00

COPD Voorkomen

Hoe voorkom ik COPD?

De preventie van COPD richt zich vooral op een vroege opsporing en het verminderen van klachten.

Waaruit bestaat deze preventie?

De preventie van COPD bestaat vooral uit secundaire en tertiaire preventie. Secundaire preventie bestaat uit een vroege opsporing van COPD. Tertiaire, ofwel zorg gerelateerde preventie omvat de voorlichting en het aanbieden van ondersteuning gericht op het voorkomen van verergering van klachten van patiënten met COPD.

Primaire preventie, gericht op het voorkómen van COPD, is in feite rookpreventie en bestaat uit het ontmoedigen van het beginnen met roken. Daarnaast is beleid gericht op de luchtkwaliteit ook op te vatten als primaire preventie van COPD.

Hoe kan de verdere ontwikkeling van COPD afgeremd worden?

Een vroegtijdige opsporing van COPD kan de verdere ontwikkeling van de ziekte aanzienlijk afremmen, door patiënten bijvoorbeeld te helpen bij het stoppen met roken. Met vroeg opsporing is dan ook een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen, mede doordat huisartsen COPD vaak niet tijdig blijken te herkennen en ook de kwaliteit van de diagnostiek vaak onvoldoende is.

Wat kan ik zelf doen om verergering van de klachten te voorkómen?

Om verergering van de klachten zoveel mogelijk te voorkómen is het belangrijk dat mensen met COPD zelf grip krijgen op hun klachten. Dit wordt ook wel zelfmanagement genoemd. Het doel van zelfmanagement is dat mensen met COPD leren zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan, zodat verergering van de symptomen zoveel mogelijk wordt voorkómen en mensen hun eigen leven naar tevredenheid kunnen leven, ondanks klachten. Het bespreken van onderwerpen gericht op leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, het verbeteren van de conditie en voeding, maakt onderdeel uit van de behandeling van mensen met COPD. Stoppen met roken, bewegen en gezonde voeding hebben een gunstige invloed op de ernst van de klachten en de beperkingen die patiënten met COPD ervaren.

Doe mee aan
het Nationaal COPD (long) kankeronderzoek

Vroegtijdige opsporing van COPD

Start hier kosteloos uw onderzoek


Lees ook

Bekijk alles
Ga naar de bovenkant