COPD (long) onderzoek

Een kenmerk van COPD is dat uw longen minder werken

Start een kosteloos COPD (long) onderzoek

COPD (long) onderzoek

“Vroegtijdige opsporing en behandeling is zinvol”

Wees er vroeg bij.

COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2030 de derde doodsoorzaak is. Een kenmerk van COPD is dat uw longen minder goed werken.

Een vroegtijdige opsporing van COPD kan de voortgang van de ziekte aanzienlijk afremmen, door patiënten bijvoorbeeld te helpen bij het stoppen met roken. Met vroeg opsporing is dan ook aanzienlijke gezondheidswinst te behalen, zeker gezien de bestaande onder diagnostiek van COPD: huisartsen blijken COPD vaak niet tijdig te herkennen en ook de kwaliteit van de diagnostiek is vaak onvoldoende.

Start een kosteloos COPD (long) onderzoek
behandeling COPD

Vroegtijdige signalering kan helpen de klachten aanzienlijk te remmen

COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2030 de derde doodsoorzaak is. Een kenmerk van COPD is dat uw longen minder goed werken.

Een vroegtijdige opsporing van COPD kan de voortgang van de ziekte aanzienlijk afremmen, door patiënten bijvoorbeeld te helpen bij het stoppen met roken. Met vroeg opsporing is dan ook aanzienlijke gezondheidswinst te behalen, zeker gezien de bestaande onder diagnostiek van COPD: huisartsen blijken COPD vaak niet tijdig te herkennen en ook de kwaliteit van de diagnostiek is vaak onvoldoende.

Start een kosteloos COPD (long) onderzoek

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van artsen en specialisten.”

COPD-onderzoek, voor opsporing van deze aandoening

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van artsen en specialisten.”

Nationaal COPD-onderzoek, voor vroegtijdige opsporing van deze aandoening

Waarom een COPD-onderzoek?

 • Vroegtijdige opsporing en behandeling van COPD kan de gevolgen remmen

 • Rapport door een huisarts

 • Verwijzing naar longarts indien nodig

 • Het onderzoek wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Start eenvoudig een onderzoek, vul de vragenlijst in
Gelukkig oud worden

Waarom een COPD-onderzoek?

 • Vroegtijdige opsporing van COPD kan de gevolgen remmen

 • Rapport met een behandelplan door een arts

 • Unieke samenwerking van artsen en specialisten

 • Het onderzoek is voor u kosteloos en wordt vergoed uit de basisverzekering

Start eenvoudig een onderzoek, vul de vragenlijst in
Gelukkig oud worden

Het COPD onderzoek wordt gedaan met een spirometer. Op de spirometer zit een anti- bacterieel mondstuk. Met de Spirometer wordt gemeten hoe goed uw longen werken en of er sprake is van vernauwing van uw luchtwegen.

Dit onderzoek draagt dus bij aan vroegtijdige opsporing van longafwijkingen. Het onderzoek wordt vergoed door uw basis zorgverzekering en gaat niet ten kosten van uw eigen risico.

Komt u in aanmerking voor een COPD onderzoek? Vul nu de vragenlijst in:

Ja, ik vul de vragenlijst kosteloos in.

Bij het Instituut voor Preventie & Gezondheid helpen wij mensen met het meten van de longfunctie. De werking van de longen is te meten met een longfunctietest. Hiermee wordt gemeten hoeveel lucht u maximaal kunt uitademen na rustig diep inademen.

Dit onderzoek geeft u een goed inzicht op het vroegtijdig opsporen van risico’s. Het onderzoek wordt vergoed door uw basis zorgverzekering en gaat niet ten kosten van uw eigen risico.

Komt u in aanmerking voor een COPD onderzoek? Vul nu de vragenlijst in:

Ja, ik vul de vragenlijst kosteloos in.

“Een vroegtijdige opsporing van COPD kan de voortgang van de ziekte aanzienlijk afremmen.”

“Een vroegtijdige opsporing van COPD kan de voortgang van de ziekte aanzienlijk afremmen.”

 • Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar
 • Geen invloed op uw eigen risico
 • Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

Het COPD (long) onderzoek bestaat uit meerdere stappen.

U start met het invullen van een gevalideerde vragenlijst. Na analyse van de resultaten hiervan bepalen wij samen met u of een aanvullende longfunctiemeting nodig is. Het onderzoek sluiten wij af met een rapportage, mogelijke aanbevelingen en (desgewenst) een doorverwijzing naar een longarts.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

Het COPD (long) onderzoek bestaat uit 4 stappen.

U start met een kosteloze intake. Hiervoor vult het formulier in en een arts van het Instituut voor Preventie en Gezondheid analyseert dit voor u. Op basis hiervan bepalen wij of u in aanmerking komt voor een COPD (long) onderzoek. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden en wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Een arts verbonden aan het instituut verwijst u door indien hiertoe aanleiding is.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

Beantwoord de onderstaande vragen: