Hart- en Vaattest

Ja, ik doe een kosteloze hart- en vaattest

Onze Hart- en Vaattest

“Op eigen initiatief naar de cardioloog zonder verwijzing”

Vroegtijdige signalering van hart- en vaatproblemen kan helpen om ernstigere problemen te voorkomen

Het Instituut voor Preventie & Gezondheid stelt u in staat om een ECG onderzoek te ondergaan en daarmee een oordeel te verkrijgen van een cardioloog. Daarin onderscheid onze persoonlijke aanpak zich van de u bekende. Uw zorgverzekeraar vergoedt.

Start een kosteloze hart- en vaattest

Vroegtijdige signalering kan helpen de klachten aanzien te verminderen

Vroegtijdige signalering kan helpen de klachten aanzienlijk te remmen

Uw huisarts fungeert als eerstelijns zorgverlener en dient daarnaast als een soort poortwachter. Het is aan hem/haar om te beoordelen of nader onderzoek of verdere behandeling wenselijk of noodzakelijk is. Het kan zijn dat u geen verwijzing krijgt van uw huisarts, terwijl u toch graag een hartonderzoek wilt ondergaan. Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is geheel anders dan ziekenhuizen. Niet alleen is onze zorg veel persoonlijker, u kunt ook op eigen initiatief naar ons toe komen om een oordeel van een van onze cardiologen te krijgen. Op eigen initiatief betekent overigens niet dat u de kosten zelf moet betalen. Er zijn voor u geen kosten aan het onderzoek verbonden.

Ja, ik doe mee aan de test

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van huisartsen en specialisten.”

Een hart- en vaattest voor vroegtijdige opsporing

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van artsen en specialisten.”

De Nationale hart- en vaattest, voor vroegtijdige opsporing van deze aandoening.

Waarom een hart- en vaatonderzoek?

 • Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekte kan de gevolgen remmen

 • Rapport met een behandelplan door een arts

 • Unieke samenwerking van huisartsen en cardiologen

 • Het onderzoek is voor u kosteloos en wordt vergoed uit de basisverzekering

Start eenvoudig een test, vul de vragenlijst in
de hart- en vattatest kan vroegtijdig problemen signaleren

Waarom een hart- en vaattest?

 • Vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekte kan de gevolgen remmen

 • Rapport met een behandelplan door een arts

 • Unieke samenwerking van artsen en specialisten

 • Het onderzoek is voor u kosteloos en wordt vergoed uit de basisverzekering

Start eenvoudig een onderzoek, vul de vragenlijst in
de hart- en vattatest kan vroegtijdig problemen signaleren
Het maken van een hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s

Het maken van een hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s. Het duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn. U krijgt hiervoor 12 elektroden op de huid geplakt. Die elektroden kunnen het elektrische signaal van het hart opvangen. Standaard worden deze elektroden met stickers op de borst bevestigd. Ze worden met het ECG-apparaat verbonden.

Het ECG-apparaat geeft de elektrische activiteit van het hart in een grafiek weer. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen om geen verstoringen in het filmpje te krijgen.

Een hartfilmpje is vaak een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is met uw hart. Onze cardioloog stelt dan voor om ander onderzoek te doen om dit definitief vast te stellen.

Ja, ik wil weten waar ik aan toe ben
Het maken van een hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s

Het maken van een hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s. Het duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn. U krijgt hiervoor 12 elektroden op de huid geplakt. Die elektroden kunnen het elektrische signaal van het hart opvangen. Standaard worden deze elektroden met stickers op de borst bevestigd. Ze worden met het ECG-apparaat verbonden.

Het ECG-apparaat geeft de elektrische activiteit van het hart in een grafiek weer. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen om geen verstoringen in het filmpje te krijgen.

Een hartfilmpje is vaak een eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is met uw hart. Onze cardioloog stelt dan voor om ander onderzoek te doen om dit definitief vast te stellen.

Ja, ik doe mee aan dit kosteloze onderzoek.

“Het vroegtijdig opsporen van hart- en vaataandoeningen kan de gevolgen aanzienlijk beperken.”

Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico

“Een vroegtijdige opsporing van hart- en vaatziekten kan de gevolgen aanzienlijk beperken.”

 • Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar
 • Geen invloed op uw eigen risico
 • Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

De Nationale Hart- en Vaattest bestaat uit 4 stappen.

U start met een kosteloze intake. Hiervoor vult het formulier in en een arts van het Instituut voor Preventie en Gezondheid analyseert dit voor u. Op basis hiervan bepalen wij of u in aanmerking komt om een hartfilmpje te laten maken. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden en wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Een arts verbonden aan het instituut verwijst u door indien hiertoe aanleiding is.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

De Nationale Hart- en Vaattest bestaat uit 4 stappen.

U start met een kosteloze intake. Hiervoor vult het formulier in en een arts van het Instituut voor Preventie en Gezondheid analyseert dit voor u. Op basis hiervan bepalen wij of u in aanmerking komt om een hartfilmpje te laten maken. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden en wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Een arts verbonden aan het instituut verwijst u door indien hiertoe aanleiding is.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico | Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

Beantwoord de onderstaande vragen: