DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS

Het merendeel van de mensen (55%) heeft nog steeds last

Ja, ik wil graag een geneeskundig onderzoek

De gevolgen van het Coronavirus

Mensen die corona hebben doorgemaakt, hebben soms langdurige klachten. Dat geldt niet alleen voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, maar ook voor mensen die een ‘milde’ vorm hebben gehad.

Het Instituut voor Preventie & Gezondheid brengt voor u in kaart waar de problemen vandaan komen. Wij contoleren uw longen d.m.v. spirometrie, maken een hartfilmpje (ECG) en contoleren uw zuurstofgehalte in uw bloed door middel van saturatiemeting. Verder vindt er een controle plaats voor uw bloeddruk.

Het instituut voor Preventie & Gezondheid maakt vervolgens voor u een behandelplan. Aan dit onderzoek zijn voor u geen kosten verbonden.

Ja, ik wil een geneeskundig onderzoek
Gevolgen van Covid test

Mensen die ziek zijn geweest worden niet getest. Hierdoor blijft de vraag of het een griep, verkoudheid of het Coronavirus is geweest? Ook worden veel mensen niet ziek van Corona, maar ervaren wel dat er iets niet klopt.

Mensen die Corona hebben gehad hebben antistoffen aangemaakt. Het meten van deze antistoffen tegen het virus geeft duidelijkheid of u het virus heeft doorgemaakt. Een Corona immuuntest toont dit aan.

De artsen van het Instituut voor Preventie & Gezondheid verzorgen deze tests en geven u in 12 minuten de uitslag.

Bespreek een testmoment

“De helft van alle mensen behoud klachten na een Corona infectie.”

“Heb je klachten na Corona: laat je nu onderzoeken.”

Start een geneeskundig onderzoek

Waarom dit onderzoek?

 • Vroegtijdige opsporing van problemen na een Coronabesmetting

 • Rapport met een behandelplan door een arts

 • Voorkomen van mogelijk blijvend chronische klachten

 • U krijgt een uitgebreide diagnose van de behandelend arts. Tijdens het onderzoek worden de volgende aspecten onderzocht:

  • ECG (hartfilmpje)
  • Spirometrie (Longfunctie test)
  • Saturatie meting (zuurstof in het bloed)
  • Bloeddrukmeting
Start uw geneeskundig onderzoek
covid lomg meting

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van artsen en specialisten.”

Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico | Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid beschikt over de AFIAS COVID-19 Point-of-Care testen.”

Het onderzoek naar de gevolgen van Covid bestaat uit 4 stappen.

U start met een kosteloze intake. U vult het formulier in en een arts van het Instituut voor Preventie en Gezondheid analyseert dit voor u. In geval van mogelijke indicaties nodigen wij u uit voor een vervolgonderzoek. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden en gaat niet ten kosten van uw eigen bijdrage.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico | Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

Beantwoord de onderstaande vragen: