DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS

Veel mensen hebben nog steeds last van de gevolgen van Corona.

Ja, ik wil graag een geneeskundig onderzoek

De gevolgen van het Coronavirus

Mensen die corona hebben doorgemaakt, hebben soms langdurige klachten. Dat geldt niet alleen voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, maar ook voor mensen die een ‘milde’ vorm hebben gehad.

Wij contoleren uw longen d.m.v. spirometrie, maken een hartfilmpje (ECG) en contoleren uw zuurstofgehalte in uw bloed door middel van saturatiemeting. Verder vindt er een controle plaats voor uw bloeddruk.

Ja, ik wil een geneeskundig onderzoek
Gevolgen van Covid test

Mensen die ziek zijn geweest worden niet getest. Hierdoor blijft de vraag of het een griep, verkoudheid of het Coronavirus is geweest? Ook worden veel mensen niet ziek van Corona, maar ervaren wel dat er iets niet klopt.

Mensen die Corona hebben gehad hebben antistoffen aangemaakt. Het meten van deze antistoffen tegen het virus geeft duidelijkheid of u het virus heeft doorgemaakt. Een Corona immuuntest toont dit aan.

De artsen van het Instituut voor Preventie & Gezondheid verzorgen deze tests en geven u in 12 minuten de uitslag.

Bespreek een testmoment

“Sommige mensen behouden klachten na een Corona infectie.””

“Heb je klachten na Corona: laat je nu onderzoeken.”

Start een geneeskundig onderzoek

Waarom dit onderzoek?

  • Opsporen van mogelijke oorzaken van uw klachten.

  • Tijdens het onderzoek worden de volgende aspecten onderzocht:

    • ECG (hartfilmpje)
    • Spirometrie (Longfunctie test)
    • Saturatie meting (zuurstof in het bloed)
    • Bloeddrukmeting
Start uw geneeskundig onderzoek
covid lomg meting

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid is een samenwerkingsverband van huisartsen en specialisten.”

Onderzoek wordt vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico

“Het Instituut voor Preventie & Gezondheid beschikt over de AFIAS COVID-19 Point-of-Care testen.”

Het onderzoek bestaat uit meerdere stappen.

U start met het invullen van een gevalideerde vragenlijst. Na analyse van de resultaten hiervan bepalen wij samen met u of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Het onderzoek sluiten wij af met een rapportage, mogelijke aanbevelingen en (desgewenst) een doorverwijzing naar een longarts.

Stap 1

Invullen vragenformulier

Stap 2

Beoordeling vragenlijst

Stap 3

Evt. nader onderzoek

Stap 4

Evt. doorverwijzing specialist

Onderzoek vergoed door Zorgverzekeraar | Geen invloed op uw eigen risico | Bij indicaties volgt onderzoek bij de arts

Beantwoord de onderstaande vragen: